Okamžité obchodní analýzy v Power BI

30. 6. 2016 -

OnLine doba vyžaduje dělat rozhodnutí na základě „tvrdých“ dat, nikoliv na pocitech. Dříve běžné prezentování např. měsíc starých dat nyní probíhá nad jedinými a aktuálními daty. Navíc reporty si vytváří sám uživatel (ne-programátor).

Manažer obchodu našeho zákazníka nám po zprovoznění Power BI řekl: „Na představenstvu, i když byly sestavy vytvořené „narychlo" jen pro krátké představení, tak výstupy a obecně práce s Power BI všechny zaujala. Nad analýzami jsme nakonec seděli do večera."

Námi vybudovaný datový sklad a nástroj Power BI pro reporting dovoluje vizualizovat data v souvislostech a interaktivně jimi „procházet“. Navázali jsme tím na naše letité zkušenosti s analytickými službami MS SQL milionů záznamů obchodních dat a úspěšně jsme implementovali tuto novou technologii. Tento nástroj dovoluje obchodníkům, kteří běžně používají Excel, vytvářet vizuálně velmi vypovídající a interaktivní reporty a ty sdílet se svými kolegy. Jako zdroj dat slouží nejen pravidelně plněný SQL datový sklad, ale i různé vlastní tabulky, data z „csv“ souborů nebo web. Reporty nebo klíčové metriky z různých dat je možné "připnout" na řídící panely, které každý uživatel dle své role ve firmě sleduje na svém počítači, tabletu nebo telefonu.

Dříve běžné několikastránkové prezentace obchodních výsledků plné grafů a tabulek tak lze nahradit jediným a daleko přehlednějším reportem v Power BI.

Ukázka řídícího panelu (omlouváme se za rozmazání, jedná se o citlivá data)
dashboard

vizual

Zajímavý článek o revoluci v BI v CFOworld