Podpora sledování spokojenosti zákazníků / Ticketstar

1. 7. 2014 -

Vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na analýzu spokojenosti zákazníků s vyřizováním objednávek jsme spustili pravidelné exporty z naší platformy TicketStar do jednoho z nejznámějších produktů pro sledování „Net Promoter Score“ 

Jedná se o datovou výměnu se softwarem od Holandské společnosti Customer Gauge, díky níž může zákazník vyplnit krátký dotazník spokojenosti s vyřízením jeho objednávky. V dotazníku spokojenosti se může pozitivně nebo negativně vyjádřit k jednotlivým oblastem objednávkového procesu (rychlost doručení zboží, spokojenost se službami dopravy atd.) a pak udělit celkové hodnocení. V externím nástroji je pak možné jednoduše filtrovat objednávky, kde došlo k situaci, která nebyla pro zákazníka optimální a pověření pracovníci se pak problémům věnují. Cílem je efektivně pracovat na tom, aby vyřizované objednávky a tak i celý obchodní případ měl co nejlepší NPS score. Tohoto cíle je možné dosáhnout jenom díky efektivní datové výměně naší platformy Ticketstar s dalšími softwarovými nástroji.

nps-promoter