Výměna dat se systémem SAP

1. 9. 2009 -

Náš informační systém VOIS nově podporuje oboustrannou datovou výměnu se systémem SAP

Rozšířili jsme funkce informačního systému o modul pro datovou výměnu se systémem SAP. Obsahem datové výměny jsou veškeré data, která SAP potřebuje pro fungování logistických, účetních a obchodních procesů (nákup, prodej atd.). Jedná se o velmi rozsáhlé řešení datové výměny, které funguje na principu rozdělení rolí dvou i více nezávislých informačních systémů, tak aby uživatelé vytěžili z obou systémů maximum uživatelského komfortu a funkcí. Zároveň toto propojení nepřináší žádná výrazná omezení uživatelům jednostranně používající jen jeden z propojených informačních systémů.