Informace o všech položkách, se kterými firma obchoduje, se zaznamenávají v centrálním Katalogu. Katalog je zdrojem informací pro nákup, prodej, lze jím řídit rozsah a strukturu poskytovaných dat pro partnerské weby, logistiku atd. Řídí vztahy mezi položkami (např. náhrady, související zboží). Pokud jde o řízení cen, ty jsou předmětem Cenotvorby.

zbozi

 


Karta zboží má Info záložku, kde jsou na jednom místě „vytaženy“ všechny klíčové informace o zboží. Údaje se dále editují na dalších záložkách. Pro každou záložku lze nastavit přístupová práva, tedy např. pro správce katalogu jsou přístupné všechny záložky a např. pro skladníka je viditelná pouze tato Info záložka, kde nemůže nic editovat. 

Novinka Kromě „zabudovaného katalogu“ existuje i samostatný, nezávislý tzv. Centrální katalog“ mimo systém VOIS, jako samostatná aplikace. S touto aplikací pracuje tým lidí starající se o obchodní artikly, se kterými obchoduje skupina firem HP Tronic, tj. Euronics, eProton, ETA, Kasa, Vltava, Obchodní dům. Data jsou dále řízeně poskytována obchodním partnerům společnosti.
Více viz. dole B2B a http://www.cgcc.cz/vois/catalog/.