• Nacházíte se zde:
  • Podpora EU

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ CGC CONSULTING


V září 2010 jsme získali grant na vzdělávání z prostředků EU, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Záměrem projektu je rozšíření a zvýšení kvality stávajícího systému vzdělávání zaměstnanců a to zejména prostřednictvím kurzů zaměřených na zvyšování obecných znalostí a odborných vědomostí nezbytných pro efektivní a moderní řízení projektů a celé organizace, obchodních činností v IT sektoru, komunikace se zákazníkem, interní komunikace a v neposlední řadě také využití moderních SW nástrojů pro výše uvedené oblasti.

CÍLE PROJEKTU:
  • rozvoj zaměstnanců v dynamicky se rozvíjejícím prostředí IT
  • zvyšování konkurenceschopnosti firmy
  • zlepšení adaptability zaměstnanců na zvýšené požadavky trhu práce
  • motivace zaměstnanců a možnost kariérního růstu

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU:  10/2010 - 09/2012

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


ESF operační program lidské zdroje a zaměstnanost