Datový sklad / spojení dat ze systému a z internetu

28. 2. 2013 -

Datový sklad, který jsme realizovali a kontinuálně rozvíjíme pro společnost Internet Retail, sbírá surová data z informačního systému a z Internetu (Heureka, GoogleAnylytics …).

Tato data jsou v Analytickém modelu zprocesována technologií OLAP a poskytují v reálném čase odpovědi na otázky jako např.: Jaké máme skutečné náklady/zisk (po produktech, po webech za období atd.)? Jak jsme na tom s vývojem cen v čase ve srovnání s pozicí ve vyhledávačích? Jak cenotvorba ovlivňuje návštěvnost a prodej? Výstupem dobře navrženého datového skladu jsou Strategické informace nutné pro existenci na trhu. Forma prezentace takto propojených dat může být standardní report, nástěnka (s klíčovými ukazateli) případně využití moderních prostředků pro dynamickou vizualizaci a sdílení  (PowerView, GeoFlow v SharePoint). Ověřený datový model se stane podkladem pro další analýzy - Data Mining.

Vytvoření datového skladu je poměrně nezávislé na páteřním informačním systému. Podstatné pro jeho úspěšné provozování je dodávání faktů, které podporují firemní strategii a aktuální sledování dosahování měřitelných cílů.